*HOH 16- Như Cánh Bèo Trôi (Thơ) NS Hoài Hương (USA)

 

Nghệ Sĩ Hoài Hương

 

 

NHƯ CÁNH BÈO TRÔI .

 

Thăng trầm một kiếp hoa trôi .

Buồn theo khói sóng mù khơi dặm ngàn .

Tình bay theo nhịp cung đàn .

Em lê chân bước lối về hoang liêu .

Bước cao , bước thấp liêu xiêu .

Thấy ai cứ tưởng người mình yêu thương .

Tình xa ngàn dặm ơ hờ .....

Vấn vương tha thiết .... tình mờ như sương .

Đau lòng cung oán ,cung thương .

Tơ xe lộn mối mắt vương lệ nhòa .

 

THƠ .HÌNH NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền