*TĐ 34- Một Thuở Xa Xưa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Một Thuở Xa Xưa

 

Ngày tôi mười bảy, em trăng tỏ

Cái thuở hồn nhiên tuổi học trò

Ngày ngày hai buổi tay cầm vở

Chỉ biết vui đùa, chẳng biết lo

 

Áo nâu màu đất, tay cuốc vá

Bên mái trường yêu thật mặn mà

Sáng học, trưa hành, tuy vất vả

Chiều về song bước quãng đường xa

 

Thời gian thấm thoát, sao mau quá

Mới đó mà nay tóc đã ngà

Em giờ thiếu phụ hay em đã ?

Tôi bước phong trần ta với ta.

 

Kỷ niệm những ngày nơi mái trường Nông Lâm Súc Định Tường

 

Thủy Điền

10-04-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền