*THNGLÊ 6- Nhớ về Em (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Nhà Thơ Thưởng Nguyệt Lê

 

 

NHỚ VỀ EM. 

 

Thơ: ThưởngNguyệtLê

 

Ngắt một chút mây trời tặng em

Gởi vào mắt giọt nắng bên thềm

Trong đôi mắt ấy thêm sâu thẳm

Để tháng ngày xa ,nỗi nhớ thêm.

 

Dòng Hương Giang xanh thẳm dịu êm

Tay hứng gió nghe đêm trở về

Cách trở, tim cài khuy nỗi nhớ

Mộng êm đềm ai nỡ xa thêm

 

Tìm cảm giác đốt đèn trong đêm

Mở tung mắt vén rèm cài then

Gió đong đưa hoa vừa chớm nở

Bóng ngả hồn say mãi mê thèm

 

Từng bước lê thê đếm lối về

Tương tư góc nhớ hồn đê mê

Câu mái đẩy vân vê dịu ngọt

Em Huế !Đơm hương ngọn ước thề .

 

Virginia Beach USA Apr 12.2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền