*NL 8- Tháng Tư Biển Tím (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

THÁNG TƯ BIỂN TÍM

.

Quê hương ngút mắt trời phương đó

Thăm thẳm mây trôi tận cuối trời!

Tháng tư đầy mắt người lữ thứ

Thống thiết mùa về cố nhân ơi!

.

Đã cố dặn lòng thôi đi tôi

Ra đi là đã biệt li rồi!

Thôi nhé chỉ còn trong tâm tưởng

Ai người giữ được áng mây trôi?

.

Vô thường nhân thế huyễn mộng thôi

Chia biệt thanh xuân nát mộng đời!

Tháng Tư cuồng nộ mùa bão nổi

Tàn nhẫn cợt đùa ước hẹn đôi!

.

Đại dương thăm thẳm nhìn đâu thấy!

Quê hương xa ngái cuối phương đoài

Biển tím hoàng hôn hồn tôi tím

Ai sẻ chia tôi nỗi sầu này?!

.

Cố hương lam khói vời phương ấy

Vẫn mãi trong tôi bóng nguyệt đầy

Cố nhân mất dấu tìm đâu thấy

Đêm đêm điệp mộng dáng liêu trai!

.

Tháng Tư ngấn lệ màu mắt ấy

Thê thiết khanh ơi nỗi tình hoài

Tháng Tư dâu bể dòng lệ tím

Thôi nhé người rồi áng mây bay!

.

Bao năm rồi đó đời cô lữ

Thất chí Hồ trường khóc tàn phai!

Tháng tư biển tím hoàng hôn tím

Thì thào bãi vắng sóng bi ai!

.

Tháng tư ra biển trời nước tím

Biếc tím hồn này tri kỷ ơi!

Da diết thông ru chiều thê thiết

Miên viễn phương trời sao chia say?!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền