TĐ 39- Một Chút Gì Cho Quê Hương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Một Chút Gì Cho Quê Hương

 

Nhắc chi ngày cuối tháng tư

Cái ngày gãy súng đi tù biệt tăm

Cái ngày tổ quốc nguy nan

Dân, quân, cán chính ly tan, thảm sầu

Nhắc chi thêm trắng bạc đầu

Cháu con, hậu duệ hận thù thiên thu

Nhắc chi cái chuyện xa mù

Quên đi dĩ vãng, xóa mờ đau thương

 

Hãy thương ai vẫn còn đương .... !

Hãy ghi ... người đã  " .. quê hương quên mình"

Hãy cùng cầu nguyện ..... anh linh

Những người quá cố yên bình thảnh thơi

Hãy yêu thương, qúi tình người

Cùng nhau góp sức xây đời mai sau

Hãy quên quá khứ thuở nào

Hãy vì dân tộc, đỉnh cao trường tồn.

 

Thủy Điền

21-04-2022

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền