*TUS 1- Phơi Buồn Trên Nụ Em Cười (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

 

 

PHƠI BUỒN TRÊN NỤ EM CƯỜI.

 

Lấy câu thơ đậy kín chiều

Nhốt thương nhớ cũ quạnh hiu trong lòng

Cắn cho vỡ cái long đong

Vò cho nát nỗi đục trong kiếp người

Phơi buồn trên nụ em cười

Ta ngu ngơ nhớ thương người trăm năm

Vườn thanh ta lót lá nằm

Giấc huyền như... thuở xa xăm tìm về

Trăng xưa còn khắc câu thề

Phù dung héo rũ chiều lê thê buồn...

Khóc đi cho lệ cạn nguồn

Rót cho trôi giọt sầu tuôn đoạn trường

Một thời chân hạc mười phương

Ngõ đau thấm thía còn vương xuân thì

Chuông chiều lạc phiếm từ ly

Chờ nhau đứng chỗ từ khi... xa người...

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền