*NL 12- Chùm Thơ Của NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

 

NHỮNG BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN 

.

VÀNH TANG THÁNG TƯ ĐEN

.

"Vành tang cho Tháng Tư Đen

Xin cho người cõi Vĩnh Hằng ngủ yên

Quên đi thù hận oan khiên

Để hồn thanh thản về miền hư vô" [*]

.

Quên đi!

Có nghĩa chưa quên

Xin cho yên ngủ

Oan khiên vẫn đầy!

Vành tang ta khóc ai đây?

Bạn bè chiến hữu từ ngày tang thương!

Thì thôi tụng khúc vô thường

Tế Văn Thập Loại giải oan cho hồn

.

Hồn ơi vẫn nhớ phải không!

Tháng Tư tan tác đoạn trường mất nhau

Tháng Tư cuồng nộ ba đào

Tháng Tư chia biệt người vào trùng dương

Tháng tư trại thảm núi rừng

10 năm trở lại dã nhân ngỡ ngàng

Tháng Tư tình đó ly tan

Tháng tư thống hận oan khiên một trời

Tháng Tư vĩnh biệt tình tôi

Tháng Tư vỡ mộng tàn rồi thanh xuân

.

Mùa về ngấn lệ lưu vong

Bao năm rồi đó hết mong lời thề!

Tháng Tư một bóng chiều tê

Bạn bè chiến hữu hãy về với tôi

Đắng cay rượu rưới tôi mời

Tế Văn Thập Loại những lời giải oan:

"Còn chi ai quí ai hèn

Còn chi mà nói ai hiền ai ngu?

Một phen thay đổi sơn hà

Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?" [**]

.

Về đâu người đã về đâu?

Đã quên hay nhớ nỗi sầu tháng Tư?!

............

[*] Thơ Dư Mỹ

[**] Lời trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh/ Văn tế chiêu hồn - Nguyễn Du

..............

.

ĐỘC ẨM THÁNG TƯ

.

1. Độc Ẩm

.

Chiều nhòa mắt rượu vời trông

Tà dương rụng đỏ người không thấy hình!

"Sống. không cạn chén trọn tình

Chết. ai tri kỷ rượu nghiêng rưới mồ?" *

.

2. Chiều Nghiêng Chén

.

I.

Chiều ngất lạnh thấu hồn luân lạc

Nâng chén sầu ta lại mời ta!

Chén tha hương, chén hờn chén tủi

Chén tháng tư khóc hận can qua!

.

Ước có bạn cùng nhau đối ẩm

Rượu ly tràn đủ ấm đời nhau!

Bốn mươi năm mây tan mất dấu!

Nghiêng chén này oán cuộc bể dâu!

.

Rượu sầu

rưới mộ khóc nhau!

Chén nầy đập vỡ

Vỡ sầu tháng Tư?!

.

II.

Rượu đây tôi lại mời tôi

Chiều hôm nắng quái đổ dài bóng say!

Chén nghiêng rượu rưới chiều này

Khóc người tri kỷ trời bày cuộc đau

Lệ rơi cùng rượu trộn màu

Thấm lòng đất lạnh sầu sao vẫn còn?!

..................

* Mượn ý "Sinh tiền bất tận tôn trung tửu/ Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi" (Đối tửu -Nguyễn Du)

 

.

THÁNG TƯ NGƯỜI LÍNH CŨ

.

1.

"Khách uống cà phê toàn lính lão

thản nhiên như chẳng thấy thời gian

khui bao thuốc lá ra ngồi đốt

rồi búng lung tung những cái tàn" *

.

Tháng tư có một người lính cũ

Đáy cốc cà phê đắng nỗi niềm

Khói thuốc ngày xưa vương cay mắt

Buồn búng lung tung những mảnh hồn

.

Khách uống cà phê người lính lão

Góc vắng mông lung nhớ bóng hình

Sương khói thời gian pha màu tóc

Quá khứ buồn không lính lão mình?

.

Tháng tư có một người lính cũ

Góc khuất cà phê cúi gục đầu

Tháng tư thống thiết lòng cố sử

Thôi nhé còn chi cuộc bể dâu!

.

2.

"Đã rồi một trận máu tanh

Hồn xưa lính cũ tan thành quách xưa

Bạn ơi! Gió lạnh mưa thưa

Bao năm hồn cũ bây giờ còn đâu?" **

.

Lính ơi! đâu có gì đâu?

Mà lòng trầm thống mà rầu xuân thu

"Bức tranh vân cẩu" tháng Tư

Hợp tan. tan hợp bay vù thời không

Kim Cang vạn pháp vô thường

"Như mộng, như huyễn, bọt sương, chớp lòe”

.

3.

Chiều tháng tư lưu vong người lính cũ

Bận lòng chi. đáy cốc bóng hình?

Lặng nhìn chi. khói thuốc lung linh?

Để quay quắt thống trầm lòng lính cũ?

.

Người lính cũ búng bay tàn thuốc vỡ

Búng bay không từng mảnh vỡ hồn sầu?

Búng bay không hằn những vết sẹo đau?

Tha hương. xứ lạ. vọng cố nhân...

Buồn không người lính cũ?

.........

* Thơ Trần Vấn Lệ

** Thơ Trần Phù Thế

.

THÁNG TƯ THẤT CHÍ RƯỢU MỜi AI ĐÂY?

.

Nâng mày đây chén rượu cay

Trách trời sao nỡ giàn bày cuộc đau

Tháng Tư binh bại cuộc nào

Súng buông giáp tháo nát nhầu tình ai

Chiến hào xưa vẫn mãi hoài...

Bạn xưa nay đếm... Thở dài mây trôi!

Thì thôi người hỡi đành thôi

Xa miền miên viễn xin người cố vui

Tháng tư lữ thứ ngậm ngùi

Hồ trường thất chí rượu mời ai đây?!

Hình như có tiếng lá rơi

Vọng âm thê thiết những lời bể dâu

Trăm năm rồi sẽ ngàn sau

"Bức tranh vân cẩu tô màu tang thương" [*]

Còn chi ngoài nỗi đoạn trường?

Lật trang bại sử!

Khúc cuồng ta ngâm:

.

"Trời Nam nghìn dặm thẳm; mây nước một màu sương

Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc; trăm năm thân thế bóng tà dương.

Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi: Trời đất mang mang, ai là tri kỷ?

Lại đây cùng ta cạn một hồ trường" [**]

........

[*]"Lò cừ nung nấu sự đời/ Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương"- Cung oán ngâm khúc

[**] Lời thơ Hồ Trường- Nguyễn Bá Trác

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền