*TNK 4- Son Sắt (Thơ) NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

 

 

SON SẮT 

 

Đêm buồn quạnh quẽ miên man

Vì ai đã khiến hoa tàn rụng rơi

Ra đi chẳng nói một lời

Tang thương đọng lại tình đời đắng cay

Lòng bền vốn sẵn không lay

Chu toàn đức hạnh nào vay của đời

Dù rằng vận số tả tơi

Gian truân một thoáng rạng ngời tương lai

Trời cho nết đẹp trang đài

Như sen hiện cõi bồng lai thế trần

Tôn sùng một kiếp nghĩa nhân

An bần lạc đạo tinh thần thảnh thơi

Hồng nhan sắc nước hương trời

Tiền hiền chỉ bảo vạn lời khắc ghi

Con đường thảm lụa cứ đi

Ung dung tự tại sầu bi đâu còn

 

(Trương Ngọckhoan, 8/3/2021)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền