*TĐ 44- Nắng Mới (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

N

Nắng Mới

 

Qua rồi ngày cuối xuân

Có gì đâu mà khóc

Có gì đâu mà mừng

Chiến tranh là thế đó

 

Qua rồi ngày phượng đỏ

Ngày máu đổ, thịt rơi

Ngày không còn tiếng súng

Hòa bình về muôn nơi

 

Bốn bảy năm qua rồi

Bao thương đau, khốn khó

Bao thanh thản cuộc đời

Hiện rõ trên đất quê

 

Bao người đi. Trở về

Bao người còn ở lại

Cùng chung một lời thề

Vì Việt nam, dân tộc

 

Qua rồi cơn bão lốc

Có gì đâu mà vui

Có gì đâu bùi ngùi

Đừng bi quan. ... mơ mộng

 

Hãy tin vào cuộc sống

Hãy vì một tương lai 

Cho Việt nam .... .. đọa đày

Vươn mình trong nắng mới.

 

Thủy Điền

01-05-2022

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền