*THNGLÊ 7- Ru Em Vào Mộng (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Nhà Thơ Thưởng Nguyệt Lê

 

 

RU EM VÀO MỘNG

 

Thơ: Thưởng Nguyệt Lê

 

Ngủ nào em! Hãy ngủ cho say

Gió thoảng đưa hương dỗ giấc đầy

Tãi mỏng hồn thơ vào ánh nguyệt

Vo tròn mơ ước giấu trên tay

 

Ngủ nào em ! Hãy ngủ cho ngoan

Tay gối lời ru khúc muộn màng

Giấc mộng ươm nồng trời ửng sáng

Câu hò mái đẩy vẫn còn loang

 

Ru hời Khát mở một vòng đan

Thổn thức lòng anh nghĩa thiếp chàng

Tóc bện bờ vai tình gọi lửa

Dong đèm tìm lại chút vương mang .

 

Virginia Beach USA. May.1.2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền