*TĐ 47- Báo Hiếu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Báo Hiếu

 

Cần gì ngày tám tháng năm

vẽ duyên cho lắm thế nhân mĩm cười

Mẹ là người cả một đời

Sinh ta, dưỡng dục thành người hôm nay

Chén cơm, bát nước hằng ngày

Hỏi han, viên thuốc, nắm tay dạo chiều

Trên hòa, dưới thuận, thương yêu

Là ta làm được những điều thiêng liêng

Cần chi hoa thắm, vật, tiền

Đỏ ,xanh chóa mắt mẹ hiền nào mê

Mẹ cần chiều đến con về

Ngồi bên cạnh mẹ hả hê cười giòn

Mẹ cần nghe tiếng ngọt ngon

Dạ thưa, dâng bảo làm tròn phận con

Mẹ già bẩm tính lo toan

Trông xa, mắt đợi mỏi mòn con thơ

Thế nên, đừng để mẹ chờ

Đừng vì cá lợi, hững hờ đấng sinh

Thương cha, thương mẹ giữ gìn

Tính ăn, nết ở, niềm tin cho người

Không hơn hàng vạn hoa tươi

Còn hơn trăm triệu cái ngày tháng năm.

 

Thủy Điền

12-05-2022

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền