*TLH 7- Hạ Thương (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

 

HẠ THƯƠNG.

 

HẠ đưa từng sợi nắng

VỀ buổi lặng chiều phai

ƯƠM vàng lối đợi bóng ai

NGÕ đầy sắc tím vương cài thẳm sâu

 

CÙNG nhắc câu thề ước

AI chung bước thuở nào

ĐỂ rồi mộng ảo tình mơ

EM đem hờn tủi vào thơ gửi người

 

NGÓNG trăng ngời nửa mảnh

ĐỢI gió lạnh khuya hè

CANH trường sao vẳng giọng ve

DÀI thêm nhịp thở lệ nhoè bởi mong

 

NHỚ nghe lòng se sắt

THƯƠNG hiu hắt năm dài

HẠ VỀ ƯƠM NGÕ CÙNG AI

ĐỂ EM NGÓNG ĐỢI CANH DÀI NHỚ THƯƠNG.

 

Tím Lan Hoa

CK mượn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền