*TĐ 54- Hoài Cảm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Hoài Cảm

 

Tỳ bà khãy khúc, hồn hoa thắm

Nắng cũng ùa theo, gió cũng lay

Mỹ nhân lơi lả, trời hoang vắng

Tuyệt tác trần gian chốn bạch ngày

 

Ngàn năm, thiên cổ còn vơi đọng

Thái bình một cõi giữa trời nam

Hiếm hoi nhân ảnh ngồi soi bóng

Sen hồng nào vội ngả sắc lam

 

Thủy Điền

25-05-2022

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền