*TMN 12- Em Biết! (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

EM BIẾT!

 

Hơn ai hết em biết mình không thể

Không thể trở về không thể ngày xưa

Anh và em hai đường thẳng không chừa

Điểm gặp gỡ là chân trời vô định

 

Hơn ai hết em biết - đừng bịn rịn

Chuyện hôm qua lạ cả chuyện hôm nay

Chia tay đuôi con mắt nối đường dài

Buồn quá thể bởi bài thơ dang dở

 

Hơn ai hết em biết - đừng bỡ ngỡ

Anh bước đi em cũng phải quay về

Mưa tháng Sáu vô tình cứ mải mê

Phong toả kín mộng hoa không còn lối

 

Hơn ai hết em biết mùa hấp hối

Một tình yêu chuyện cổ tích đời xưa…

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền