*NL 13- Dõi Tìm Trên Sông Ngã Bảy (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

DÕI TÌM TRÊN SÔNG NGÃ BẢY

.

I.

Dòng sông chia nhánh làm bảy ngả

Biết ngả nào tôi dõi em đây?

Xuôi dòng con nước ngày xưa ấy

Bỏ lại mình tôi khóc ròng đầy

Bỏ lại mình tôi bên bãi vắng

Cây bần buồn rụng trái nào hay!

Bìm bịp kêu giọng khàn tiếng khổ

Nước lớn đầy bảy ngả mù mây!

Tìm em tôi biết tìm đâu hở?

Biết ngả nào tôi dõi em đây?

.

Em giờ mù mịt khói mây

Đêm sông Ngã Bảy sương gầy cuộc đau

Tìm em tôi biết tìm đâu?

Ngẩng đầu thê thiết ngàn sao lệ người!

.

II.

Dòng sông chia nhánh làm bảy ngả

Biết ngả nào tìm kiếm em đây?

Người xưa về lại dòng sông ấy

Chỉ thấy tàn phai khóc tháng ngày

Bao năm li biệt bao năm nhớ

Bảy ngả người ơi mây trắng bay!

Khói sóng mịt mùng vương cay mắt

Dõi ngả nào đây dáng em gầy?

.

Dòng sông chia nhánh đời bảy ngả

Thôi nhé làm sao không đắng cay?

Còn đâu bờ bến yêu thương cũ

Hết rồi xuân mộng mắt môi say!

Cách chi tìm lại dòng sông ấy?

Một thời tuổi trẻ... trắng mây bay!

.

Nguyên Lạc  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền