*PLN 4- Yêu Thương Tìm Về (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

 

YÊU THƯƠNG TÌM VỀ

 

Ta về tháng Sáu Hạ ơi

Nắng vàng trải ngõ Phượng rơi sân trường

Ve ngân rộn rã lời thương

Mây buông chiều nhuộm tím đường Bằng Lăng

Ta về hương Hạ giăng giăng

Mơ màng lạc chốn mộng hằng năm nao

Từ trong câu hát ngọt ngào

Tình ơi...duyên nợ đổi trao tuổi ngà

Thương hoài huyễn mộng thi ca

Tà huy lãng đãng chuyến phà nhạt duyên

Mầu đêm ai nhuộm mà đen

Để hồn thi sĩ lạ quen câu từ

Phố gầy dõi bước viễn du

Bóng câu điểm xuyết những mù sương bay

Gạn chiều chia hết buồn ngày

Cho mùa thương lại đong đầy mùa thương...

 

ThangLongThiNu . 08.06.2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền