*THNG 10- Đời (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

 

ĐỜI

 

Chen chân giữa chốn bụi hồng

Ganh đua, đố kỵ, ước mong sang giàu

So bì, phân định thấp cao

Sân si, hờn oán càng đau kiếp người

Niềm tin vun đắp nụ cười

Trao đi, nhận lại...vẹn mười phần nguyên

Hơn thua,chuốc lấy ưu phiền

Từ bi,hỉ xả,tâm hiền...thảnh thơi

Vô thường nơi ấy rong chơi

Ghé thăm một chút lại rời đi thôi

Tham chi cuộc sống đua đòi

Quay về cát bụi ai rồi cũng buông

Trần gian như một vở tuồng

Nhân sinh thể hiện nhiệt cuồng các vai

Đào thương xen lẫn bi hài

Diễn sao trọn vẹn không sai lớp nào

Đời người hỏi được bao lâu

Xuân thì mấy độ mưu cầu xa hoa

Chúng sanh trong cõi ta bà

Nương nhờ quán trọ...không nhà ai ơi.

 

Thanh Nga

29/8/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền