*TUS 3- Cõi Người (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

 

CÕI NGƯỜI.

 

Sương lan khói tỏa ngọc quỳnh lâu

Cạn chén ly bôi đón gió sầu

Uống say hong ấm lòng lữ thứ

Yên lặng... thời gian của bắt đầu

 

Thơ đã cạn dòng... đêm đã sâu

Người xưa cảnh cũ nhớ thương sầu

Rượu đắng nồng hương lưu nhân cố

Chút tình tri kỷ biết tìm đâu

 

Quỳnh hoa uyển mộng ẩn sương sa

Bên bến tiêu tương khói lạc hà

Tìm đâu nửa mảnh trăng vườn cũ

Vô tình ta trao nỗi thiết tha

 

Ta đốt trầm hương sưởi phong ba

Cộng trừ thêm bớt những phôi pha

Ai mua ta tặng tình gian dối

Rã rời đứng giữa cõi người ta...

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền