*LVT 12- Tiếng Vọng (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

 

Tiếng Gọi

 

 

Tôi thường gọi tôi bằng tiếng vọng

Của nghìn năm cũ, thuở yêu em

Như sông vỗ mãi nghìn con sóng

Vào bãi bờ xanh quá tội tình

 

Tôi thường gọi tôi bằng tiếng hú

Con vượn đầu non đứng một mình

Gọi mãi vào muôn trùng biển khổ

Một vùng sơn quạnh bủa mông mênh

 

Ai gọi tên tôi bằng tiếng khóc

Thiên thu vàng rụng lá mê cuồng

Tôi con thú uống bùa mê độc

Tôi say men lụy giữa trời không

 

Hãy rót cho tôi giọt lệ mừng

Đêm này thiên hạn vui liên hoan

Xác tôi như đóa hoa vừa nở

Lệ ai như lệ người trăm năm

 

Tôi gọi tên tôi từ đáy mộ

Em về mở cửa thiên đường xưa

Tôi gọi tên tôi mà cứ nhớ

Tên của trần gian đã xóa mờ.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền