*LVT 6- Lời Tự Tình Tháng Sáu (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

 

LỜI TỰ TÌNH THÁNG SÁU

 

 

Em chở thơ tôi về cuối hạ

Còn nghe thơm quá nhụy sen hồng

Hồn tôi xanh biếc mùa thu trước

Mà hạ tình em đã nở bông

 

Em chở mây tôi về tháng sáu

Lòng chưa mưa, dừng nhé giăng mù

Hồn tôi là một viền mây tím

Hãy ướm bờ vai mà nhớ nhau

 

Mùa có trôi đi, lòng ở lại

Tôi gọi tôi về thơ ấu xưa

Có em ngồi tựa trăng thềm cũ

Đan dệt giùm tôi những ước mơ

 

Mùa có trôi đi, em nán đợi

Nở tiếp giùm tôi những nụ hồng

Ôi những tiếng thầm mưa tháng sáu

Giọt vào xa vắng những chờ mong

 

Xin chở trăng về đêm cuối hạ

Lòng nghe xao xác một niềm thu

Em đừng qua vội – mùa tôi đã

Trắng xóa hồn mưa, trắng mịt mù

 

Lê Văn Trung

30. 06. 20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền