*PVN 22- Đời Người Hư Vô (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

ĐỜI NGƯỜI HƯ VÔ

 

Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử )

 

Trần gian tất cả hư vô

Tiền tài ,danh vọng...khát khao khổ đời

Chốn trần cõi tạm gì vui

Bon chen lừa lọc ...khóc cười thế nhân .

Sang giàu, nghèo khó si sân

Để cho vương khổ tấm thân kiếp người

Rồi đây tay trắng như khi

Chào đời là khóc làm người mà thôi .

Bĩ cực ...rồi đến thái lai

Thái lai ... bĩ cực luôn hồi vần xoay

Trần gian sống để đọa đày

Tiếc chi được mất để rồi lệ sa .

Trăm năm một kiếp chẳng xa

Thoáng qua đã hết thế là xuôi tay

Xương tàn một nắm bón cây

Ai không về đất khi rời thế gian .

Giàu nghèo cũng một cổ quan

Người đưa tiễn khóc nhìn càng đớn đau

Ngẫm suy chẳng khác phù du

Chỉ khi về đất thiên thu chẳng buồn .

Hãy mau tỉnh ngộ mà buông

Sầu đau khi sống khơi nguồn từ tâm

Đeo mang khổ lụy nẩy mầm

Đọa đày thân xác âm thầm mà thôi.

Ta cười , người khóc gì vui

Giàu sang nghèo khó kiếp người như nhau

Sống sao lưu mãi ngàn sau

Tiếng thơm bia miệng nhân giàu chẳng phai .

Bể dâu kiếp nạn trần ai

Phật tâm gắng giữ tuyền đài đi an

Nghĩ lo mãi sẽ vương mang

Ưu sầu một kiếp trần gian khổ đày !

 

Sài Gòn 1/7/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền