*MPP 11- Mưa Tháng Bảy (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

 

MƯA THÁNG BẢY

 

Trời tháng bảy..lất phất giọt mưa sầu

Nghiêng ngả phố mây mù che ảm đạm

Hiên nhà ai dừng chân tôi ghé tạm

Mưa càng nhiều..như rút cạn suy tư

 

Mưa tháng bảy ,hoa lòng rơi cạn nụ

Nặng hạt dài cho mọi thứ chơi vơi

Phố vắng vẻ nhà ai không bóng đợi

Nước mịt mù đường chẳng bóng người qua

 

Tháng bảy về..chuyện cũ cũng trôi xa

Còn kỷ niệm năm nào in rất rõ

Xếp dư âm chuyện tình riêng bỏ ngỏ

Nở môi cười thầm lặng những buồn vương

 

Tháng bảy về đếm được mấy mùa thương

Dòng suy tưởng không thời gian lập lại

Đã xa rồi là dần xa mãi mãi

Phôi phai mờ níu giữ nữa làm chi

 

Mưa tháng bảy mọi thứ cũng rời đi

Theo con nước trôi về miền vô định

Buông là hết tất cả chỉ không thinh

Đừng lập lại ta ơi đừng lập lại..

 

Mỹ Phượng

8/7/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền