*TLH 10- Lắng Lòng Nhẫn Một Chút Thôi (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

 

LẮNG LÒNG NHẪN MỘT CHÚT THÔI !

 

Lắng niềm thương cảm nơi tâm

Lòng gìn thanh tịnh ươm mầm hạnh an

Nhẫn trong ý niệm sẽ nhàn

Một đời yên ổn vui tràn người ơi

Chút tình nhưng nghĩa mãi cơi

Thôi đừng toan tính khéo cời hận sân

Sẻ chia giúp kẻ khổ nàn

Nghe tim vọng mãi khúc đàn xuân ca

Trời cao tỏa nắng chan hoà

Đất lành ươm hạt ngàn hoa sắc hồng

Mở lòng đón buổi hừng đông

Lời hay ngữ đẹp ẩn trong tâm hồn

Yêu người thân nghĩa xóm thôn

Thương tình chiu chắt vui dồn trên môi

Lắng lòng nhẫn một chút thôi

SẼ NGHE TRỜI ĐẤT MỞ LỜI YÊU THƯƠNG .

 

Tím Lan Hoa 9/7/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền