*NK 24- Mưa Sầu Tiễn Hạ (Thơ) NT Nhan Khởi (VN)

 

Nhà Thơ Nhan Khởi

 

 

MƯA SẦU TIỄN HẠ

 

Mưa tí tách.. trĩu lòng chia lìa Hạ !

Rớt cung sầu rỉ rả nhớ người xưa ..

Cứ gieo neo lạc lõng ẵm duyên thừa

Tình vỡ lở dây dưa thêm nhòa úa !..

 

Lay nét bút ghi lên mành vải Lụa

Trả lại em thệ ước thủa ban đầu

Bởi cơ hàn phai nhạt chuyến đò Ngâu

Sờn bến cũ dãi dầu ôm đau xót !..

 

Tay khẽ gióng tiếng chuông trần bay vọt

Gởi muôn lời chót vót hỏi Vì Sao

Cõi dương gian ai gầy cảnh bạc màu

Làm vàng võ Trầu Cau khơi cách biệt !..

 

Thiên đã định bốn mùa đơm da diết

Ôi lòng nhân sao đoạn tuyệt cung đàn

Gây lỡ làng hun hút nẻo quan san

Dầm vụn vỡ phai tàn tim đôi lứa !...

 

Cà Mau. 19/07/22. Nhan khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền