*AT 1- Nỗi Nhớ Mang Thai ... (Thơ) NT Ẩn Thu (VN)

 

Nhà Thơ Ẩn Thu

 

 

NỖI NHỚ MANG THAI...

 

Lỡ đêm...thức trận bão lòng

Lá thu khô nhựa..

Gió chòng chành ...rơi..

Khoảng mây díu đoạn chân trời..

Phía đang anh.. đã nửa vời ..khuất sương !!!!

Lạc nhau giữa điệp trùng buồn...

Tay không nắm chặt ..để thương rạc rời ...

Môi trầm...khóc nụ hôn lơi...

Ngập lây đáy mắt những lời..mặn cay

.....

Nghe chừng nỗi nhớ..mang thai...!!!

 

(Ẩn Thu 19/07/2022)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền