*TMN 15- Tháng Tám Nắng Tràn (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

THÁNG TÁM NẮNG TRÀN

 

Chếnh choáng một cơn say

Ru lòng mình ấm lại

Tháng Tám à ơi… à

Khúc ca - khúc ca vang…

 

Mùa Thu lá thay vàng

Không buồn em không buồn

Đón mùa sang thênh thang

Áo hoa mới xênh xang

 

Em đi nắng ấm tràn

Bàn chân sao bỗng nhẹ

Mà mênh mang miên man

Tình em gửi về chàng…

 

Chếnh choáng một cơn say

Ru lòng mình ấm lại

Thôi ta đừng nghi ngại

Để em cười hồn nhiên…

 

Xin bình yên, bình yên

Mùa Thu vàng tháng Tám!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền