*TĐ 81- Sợi Nắng Hoàng Hôn (Thơ) Thủy Điền (VN)

 

Thủy Điền

 

 

 

Sợi Nắng Hoàng Hôn 

 

Xế chiều, dưng bỗng gặp anh

Hoa niên ngả bóng, tóc xanh nhạt màu

Miệng cười, tay bắt, lời trao

Giữa trời nắng hạ, mà sao thắm tình

Tôi, anh hai cảnh xa nghìn

Kẻ non, người biển khó nhìn, khó coi

Như đôi đũa lệch giữa trời

Nhưng cùng chí hướng, tình người như nhau

Một lời trước cũng như sau

Quí anh chân chất, nghèo, giàu không phân

Thương anh mưa, nắng đầu trần

Yêu anh tâm dạ muốn gần, hơn xa

Quí anh lòng trắng như ngà

Nết na nhân hậu thật thà hiền lương

 

Hoàng hôn trên đất tha hương

Đời còn sót lại người thương bên mình.

 

Thủy Điền

06-08-2022

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền