*TĐ 84- Kiếp Sau Mình Sẽ Đổi Trao (Thơ) Thủy Điền (VN)

 

Thủy Điền

 

 

Kiếp Sau Mình Sẽ Đổi Trao

 

Cuội Nhớ ai. Sao Cuội ngồi lặng lẽ ?

Cuội nhớ Hằng nên trăng mẻ từng đêm

Người thế gian nào có khác Cuội hiền

Khi thương nhớ, thì ngồi yên không nói.

 

Cuội còn trăng sáng, mờ mà dẫn lối

Mẻ, không tròn. Dẫu tối vẫn thấy nhau

Có buồn chăng khi Nhật đã đổi màu

Đêm buông xuống thay vào niềm vui sướng

 

Người lại khác, đêm, ngày dù mơ tưởng

Khi xa rồi là không vướng nợ duyên

Nhớ làm chi để đón nhận ..... ưu phiền

Đêm trăn trở triền miên nằm thao thức

 

Thôi thì hãy ăn chay cầu Thánh Đức

Nguyện kiếp sau đổi ngược gã Cuội hiền

Tình có phai, nhưng còn nửa bình yên

Thế cũng đủ cho con Chiên của Chúa

 

Thủy Điền

09-08-2022

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền