*MTY 5- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Mạch Thoại Yến (VN)

 

Nhà Thơ Mạch Thoại Yến

 

CÁM ƠN LỜI NÓI XÉ LÒNG....

 

Nếu sống thật thì con tim mòn mõi

Bởi sự chờ nhức nhói mãi không vơi

Người hứa yêu son sắc trọn kiếp đời

Nhưng lại chúc ở nơi xa êm ấm

 

Em nhỏ lệ và tuôn dòng máu thẫm

Nhát dao kia sâu lắm hỡi ơi người

Đếm đong gì dày xéo nát tim tôi

Em sẽ nghĩ trọn đời không dậy nữa

 

Chữ tình ái người đem vùi đóng lửa

Lời nói gì như cứa đứt hồn tâm

Em sẽ đi về bến vắng âm thầm

Chôn phận kiếp trăm năm vào đáy mộ

 

Đêm thức trắng tiếc thương duyên tan vỡ

Bởi đa tình vây nợ những hồng nhan

Đâu riêng em gối mộng lỡ nồng nàn

Anh hãy tĩnh đừng mang thêm ngang trái

 

Thoại Yến 19-8-2020

 

TÂM TƯ...

 

Hoen sầu ướt đẫm lệ hằng đêm

Nhớ mãi nồng ân suối dạ mềm

Bữa nọ duyên tình ôi hạnh phúc

Hôm rồi ái đượm thiệt là êm

Lời yêu khắc cốt hoài bao nỗi

Tiếng hẹn ghì ôm mãi những niềm

Trọn kiếp tôn thờ luôn vẹn nghĩa

Muôn đời vẫn đợi cứ tròn thêm

 

Thoại Yến 18-8-2018

 

ÂN NGHĨA MẸ CHA

 

Ân hiếu nghĩa lòng con ghi tạc

Dưỡng dục sinh bát ngát hơn trời

Bao điều dạy dổ người ơi

Sống cho trọn vẹn vàng mười tình thâm

 

Đời con khổ thăng trầm cơm gạo

Chưa đáp đền hiếu báo thâm ân

Non cao biển lớn muôn phần

Làm sao có thể sánh gần mẹ cha

 

Hôn nhân đổ nhạt nhòa lệ giọt

Mẹ âu lo chạnh xót tâm can

Ngày đêm thầm khấn vô vàn

Cho đời con trẻ gian nan thoát dần

 

Tấm lòng mẹ vô ngần rộng lớn

Núi cao vời hứng trọn tình cha

In sâu lời dạy nhơn hòa

Hiếu ân đáy dạ nguyện là khắc ghi

 

Thoại Yến 19-8-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền