*NB 1- Đêm Thu (Thơ) NT Nguyễn Bằng (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

ĐÊM THU

 

Trăng huyền ảo gói trời vào mắt ngọc

Bóng sương tà lặng lẽ ngắm quỳnh giao

Màn sương bạc tô bầu trời thăm thẳm 

Gam màu buồn phớt nhẹ nhập hồn Thu.

 

Phút thanh vắng nhớ tơ đồng lẩy nhịp

Giấu nỗi niềm sâu lắng phía trời xa

Tri âm hỡi lặng nghe từng hơi thở

Với sao trời ai nỡ để sao rơi.

 

Đêm tỏa mật ngọt ngào hương cỏ lạ

Trải lá bùa mê hoặc bóng trăng mơn

Thu bất chợt vỗ về miền thao thức 

Trao men nồng ủ mộng một trời yêu.

 

              Nguyễn Bằng, 14/9/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền