*AT 4- Thu Hoạch (Thơ) NT Ẩn Thu (VN)

 

Nhà Thơ Ẩn Thu

 

 

THU HOẠCH

 

Nhổ hoang...cái mảnh trồng buồn...

Mỗi ta đứng lại...

Mà thương...

Thân mình..

Thứ đem về...chỉ lặng thinh...

Tiếc công dầu dãi..vun hình bóng xa..

Tuổi tương tư ..cũng đã già..

Đói câu biện bạch...để mà đỡ đau

Mang cầm cả mớ chiêm bao..

Đổi dăm ba bận ngọt ngào ...cho oai

Nửa đời...

Vẫn cứ trắng tay...

Mang đêm khóc cạn...

Cho ngày bớt thương...

Nhổ hoang..cái mảnh trồng buồn !!!!

 

Ẩn Thu

25/09/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền