*PB 10- Khúc Thu Ca (Thơ) NT Phú Bông (VN)

 

Nhà Thơ Phú Bông

 

 

KHÚC THU CA 

 

Viết cho em bài tình khúc thu ca

Chiều phai nắng nhạt nhòa pha sắc úa

Tầng mây xám mịn màng như dải lụa

Kéo nhau về vần vũ giữa chiều thu

 

Thoảng đâu đây thiếu phụ vọng lời ru

Người viễn xứ khách phiêu du se sắt

Ta tơ tưởng đến người tình xa lắc

Mái hiên chiều văng vẳng hát ru con

 

Hay ta say lạc giữa lối đi mòn

Bài tình khúc thu ca còn viết mãi

Mùa lá rụng để hoa đơm thành trái

Ta vẫn chờ, chờ mãi đến mùa sau

 

Khúc thu ca ta viết đã từ lâu

Mùa đã chín những trái sầu chưa rụng

Đường em bước bao nhiêu người chúc tụng

Đường ta về mưa bão xuống từng cơn

 

Khúc thu ca mưa đổ giọt tủi hờn

Thơ từng mảnh rập rờn loang trong nước

Em hãy bước theo đường em phía trước

Chẳng sá gì 

                           kẻ bạc phước

                                                        vô danh ...

 

                Vào thu 2022 Phú Bông

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền