*NB 7- Mưa Thu (Thơ) NT Nguyễn Bằng (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

MƯA THU 

 

Mưa nghiêng đổ

Lòng Thu thêm vời vợi

Trút sầu đông

Hờ hững vẫn không đầy

Dưới gầm trời

Ai thả hồn theo gió

Tìm không gian

Nhốt nỗi nhớ vu vơ.

            

Thu giấu nắng

Cho mưa lòng chạm nhớ

Mắt hồn hoang

Tê tái trái tim buồn

Nhớ một thời

Tự trách mình khờ dại

Thiếu lớn khôn

Để trả mộng bằng đời.

                 

Ta đếm buồn

Bằng những giọt mưa Thu

Tí tách rơi

Vỡ trong lòng hoài niệm

Để gạt sầu

Trả buồn về quá khứ

Đón nắng chiều

Trong Thu sắc vàng rơi.

 

                Nguyễn Bằng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền