*NB 10- Chùm Thơ Của NT Nguyễn Bằng (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

BÓNG CHIỀU

 

Bóng chiều trải bạc trên đồng

Say con chiền chiện hót bồng tứ thơ

Mây hồng vãng bóng nhởn nhơ

Soi buông mặt nước mây lờ đờ trôi

Hoàng hôn nhuộm tím vành môi

Hôn trên ruộng mật bờ xôi ngút ngàn

Hồn thơ quyện sắc mây đan

Heo may mở lối thu tràn sang đông

Rét rồi người có về không

Hay theo con sáo sổ lồng tìm thơ.

 

           Nguyễn Bằng

 

RÁNG CHIỀU

 

Ráng chiều nhuộm bóng mưa tuôn

Lòng trời nghèn nghẹn nỗi buồn rắc rây

Cầu vồng cõng chín tầng mây

Hoàng hôn giấu bóng hao gầy vào đêm.

 

            Nguyễn Bằng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền