*NB 11- Mơ Say (Thơ) NT Nguyễn Bằng (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

MƠ SAY

 

Thời gian

gom nhặt tuổi buồn

Cho tôi chuộc lại cội nguồn riêng tư

Đắm mình

trong cõi thực hư

Mơ trong tình mộng lắc lư tình đời

Đục trong

cũng một kiếp người

Buồn vui sướng khổ đổ trời định ra

Vai trần

nặng gánh phong ba

Mang theo sức trẻ đổi ngà tóc sương

Qua rồi 

sao vẫn vấn vương 

Quên đi để nhớ để thương đong đầy

Rạng hồng

chen giấc mơ say

Bồi hồi tìm lại khoảng ngày bình yên.

 

                       Nguyễn Bằng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền