*TĐ 128- Đêm Tương Phùng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đêm Tương Phùng

 

Uống đi em, nâng ly, ngày tao ngộ

Ngày chưa ... lần anh ngỡ sẽ cùng nhau

Thật đó em, hãy nâng cốc lên nào

Ta cùng uống như thuở đầu gặp gỡ

 

Uống đi em, để chúng ta cùng nhớ

Đêm sắp tàn em bảo "ở lại thêm"

Trời còn trăng, đang gác võng bên thềm

Sao vội thế người bạn hiền yêu qúi

 

Uống đi em, dẫu ngày mai vạn lý

Kỷ niệm nầy còn lưu mãi trong ta

Cuộc họp, tan dù rạng rỡ, nhạt nhòa

Ly rượu đắng vẫn là niềm hạnh phúc

 

Uống đi anh, hãy quên dần ký ức

Cuộc tình nào chẳng có lúc bão giông

Cuộc phân ly rồi cũng sẽ tương phùng

Hãy cạn nhé, ta cùng chung cạn nhé.

 

Thủy Điền

27-10-2022

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền