*HTN 2- Anh Lạnh Lùng Để Chữ Nhớ Phân Tâm (Thơ) NT Hoa Trinh Nữ (VN)

 

Nhà Thơ Hoa Trinh Nữ

 

 

ANH LẠNH LÙNG ĐỂ CHỮ

NHỚ PHÂN TÂM 

 

Anh lạnh lùng để chữ nhớ phân tâm

Khi hồn xác âm thầm đi hướng khác

Lời thương mến dạt dào sao quá bạc

Em ôm sầu man mác nuốt niềm đau

 

Nếu cõi lòng mình thật sự mất nhau

Không êm ấm như ngày đầu gặp gỡ

Thì đừng anh...chớ từng giờ than thở

Chẳng còn gì bởi có nợ không duyên

 

Ta oằn lưng gồng gánh hết lụy phiền

Ôm đau đớn triền miên từng đêm tủi

Khi xưa ấy ngược xuôi ngày hai buổi

Nhưng bây giờ lầm lũi chẳng còn nhau

 

Đường anh đi hoa lá đủ thắm màu

Em khựng lại đứng lau từng giọt lệ

Trong nhân thế hẹn thề luôn vẫn thế

Đời ngậm ngùi dâu bể chẳng hề sai.!!!

 

Hoa Trinh Nữ 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền