*TĐ 133- Tình Mẹ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Tình Mẹ 

 

Bao ký ức vẫn còn trơ nguyên đó

Người mẹ hiền bên ánh đỏ đèn khuya

Đêm từng đêm, lệ ứa, mắt đầm đìa

Thương với nhớ, ngày về còn xa lắm

 

Ngày con đi, mẹ nào ngờ.. ... vạn dặm

Chỉ ngậm ngùi, có nhắn nhủ gì đâu

Ngỡ năm, ba khi mùa sẽ đổi màu

Sẽ trở lại chốn bài như xưa cũ

 

Nào có ngỡ , đời con xa biệt xứ

Nơi đất người lắm đủ mọi chông gai

Giấc nào yên, đêm thức trắng u hoài

Thương con trẻ, ngày ngày đang mong đợi

 

Đêm thắp lửa mẹ thường luôn thầm gọi

Khấn nguyện trời cho mọi thứ đi qua

Mong một ngày, ngày ấy sẽ không xa

Ngày hội ngộ thật là mong manh quá

 

Hai khoảng cách, hai tuổi đời vội vả

Đêm mỏi mòn rời rã sức tàn khô

Tiếng thời gian lao mãi chẳng đợi chờ

Tình mẫu tử biết bao giờ gặp lại.

 

Thủy Điền

05-11-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền