*TĐ 134- Nửa Chừng Xuân (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Nửa Chừng Xuân

 

Thương mẹ tôi cuộc đời chưa đến hẹn

Chửa lục tuần, chưa vẹn kiếp nhân sinh

Lại ra đi lặng lẽ chỉ một mình

Khi tất cả những chân tình còn đó

 

Tiếc mẹ tôi sao vội vàng bỏ ngõ

Khi trần gian còn nặng nợ đôi vai

Đàn con thơ chưa đủ sức hình hài

Luôn trông đợi đôi cánh dài che chở

 

Thương mẹ tôi cuộc tình đầy dang dở

Nửa chừng xuân đã lỡ bước duyên nồng

Tuổi nào buồn khi cuộc sống cô đơn

Bên con trẻ thiếu tình thương một nửa

 

Thương mẹ tôi năm dài đôi mi ứa

Khóc cho đời nghiêng ngửa kiếp trăm năm

Khóc cho người  rũ bước kiếp Chinh nhân

Thân góa phụ lặng thầm trong khổ ải

 

Thương mẹ tôi nửa quảng đời ngang trái

Một chặng dài từng trải những đau thương.

 

Thủy Điền

06-11-2022

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền