*TĐ 135- Tội Lắm Em Tôi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Tội Lắm Em Tôi

 

Nhìn thấy nó, mà lòng buồn ray rứt

Hơn nửa đời, mà khổ nhọc vẫn còn mang

Ngày chạy đôn, đêm thức suốt canh tàn

 Cũng vì bởi bên đàn con thơ dại

 

Nhìn thấy nó, mà lòng luôn khắc khoải

Biết bao giờ qua cái ải trầm luân

Tiếc, ngày xưa sao chẳng chịu đến trường

Dù hẹn thể, đời còn vươn tươi sáng

 

Nhìn thấy nó, mà lòng đầy chán ngán

Nửa chừng xuân, tình bạn đã chia lìa 

Chẳng còn người bên cạnh buổi sớm, khuya

Để san sẻ, sẻ chia trong cuộc sống

 

Nhìn thấy nó, hoàng hôn đầy thất vọng

Thế thay chồng, ngày quảy gióng nuôi con

Ngỡ lớn lên cũng có đứa trông nom

Khi trở gió còn có người kề cận

 

Ai ngờ đâu giờ mỗi người mỗi cảnh

Đứa chân trời, nơi hẻo lánh xa xôi

Chỉ gần chăng là khi mẹ về trời

Thương, nhớ, tiếc là những lời sau cuối

 

Tội nó lắm cuộc đời đầy buồn tủi

Chỉ một mình thui thủi giữa màn đêm.

 

Thủy Điền

07-11-2022

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền