*NHL 15- Gánh Cả Giọt Buồn (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

GÁNH CẢ GIỌT BUỒN

 

Em giấu vào trong ánh mắt sâu

Phấn hương tỏa giữa biển mê sầu

Rong rêu bám buộc đời viễn xứ

Ta đi tìm người biết nơi đâu?

 

Ôi tình lầm lỡ vỡ tàn mau

Vẫn nhớ xuân sang nhiều sắc màu

Tóc xanh giờ bạc thương ngày ấy

Khóc tình ngang trái vạn niềm đau

 

Vuột tay rơi rớt đành mất nhau

Đếm lá thu bay đã úa nhàu

Chiều qua phố cũ lòng trăm mối

Gánh cả giọt buồn tiếc ngàn sau.

 

Stuttgart, 13/11/2022

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền