*XM 12- Lửa Hồng (Thơ) NT Xí Muộ̀i (VN)

 

Nhà Thơ Xí Muội

 

 

LỬA HỒNG

 

Hãy đốt bừng lên ngọn lửa hồng

Vào ngành giáo dục thoả niềm mong

Ngày ươm chữ đạo lòng sung sướng

Tháng dệt lời văn ý thắm nồng

Bởi muốn đưa đò không thất bại

Nên rèn dạy trẻ mãi thành công

Bền tâm vững chí vì sự nghiệp

Đẹp những vườn cây đã bón trồng.

 

Xi Muoi

15.11.22

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền