*THNG 25- Khách Trọ Trần Gian (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

 

KHÁCH TRỌ TRẦN GIAN

 

Ta là khách trọ trần gian

Giây phút ngỡ ngàng khi đến dừng chân

Cơ may, duyên nghiệp, căn phần

Chỉ có một lần nhân quả định phân

Nhân sinh nếm trải phong trần

Con tạo xoay vần định luật luân phiên

Khổ đau, vui sướng, ưu phiền

Xuất phát tâm hiền, nhận thức,nghĩ suy

Vô thường chợt đến chợt đi

Oán giận làm gì rơi bể trầm luân

Con tim mòn mỏi chết dần

Rời chốn bụi trần tủi hận còn mang

Ta là khách trọ trần gian

Nên đã sẵn sàng chấp nhận chia ly

Già nua hay tuổi xuân thì

Không thể níu ghì giấc mộng bình an

Ta là khách trọ trần gian

Vui cảnh thanh nhàn biết được bao lâu

Nắng mưa, sương gió dãi dầu

Ngoảnh lại bạc đầu, lắm nỗi thương đau.

 

Thanh Nga

8/11/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền