*NB 9- Bóng Thời Gian (Thơ) NT Nguyễn Bằng (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

BÓNG THỜI GIAN

 

Bóc hoàng hôn

phủ gói

những vần thơ

 

Mắt ngẩn ngơ

nhìn trời tàn 

hết nắng

 

Bóng thời gian

úa vàng 

trang giấy trắng

 

Gói tình thơ

chát đắng

gửi vào đời.

 

           Nguyễn Bằng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền