*NHL 16- Dường Như (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

DƯỜNG NHƯ…

 

Ta về dệt nắng ru mùa

Hong khô ngày cũ gió đùa qua song

Nụ tình quấn quýt cõi lòng

Chiều đông người có chờ mong tương phùng

 

Bến đời sương khói mông lung

Nghe lời từ tạ muôn trùng cách xa

Về đâu tìm chút thật thà

Áo ngày xưa đã nhạt nhoà dưới trăng

 

Sương khuya ướt trắng vành khăn

Thương người cô lữ đêm giăng sợi buồn

Thẳm sâu cung bậc trào tuôn

Vọng trong hư ảo tiếng nguồn thở than

 

Ân tình mai một biến tan

Băn khoăn ta đứng giữa đàng ngẩn ngơ

Rưng rưng con sóng xô bờ

Dường như… nghe chút hồn thơ lạc loài.

 

Stuttgart, 25/11/2022

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền