1 -SH- Tìm Dấu Mùa Xuân (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

TÌM DẤU MÙA XUÂN

 

Em giấu mùa xuân nơi đâu

Anh mãi đi tìm cúi mặt

Đi tìm trong từng hạt cát

Gót ai lưu dấu trang đài

 

Em giấu mùa xuân cho ai

Anh đi tìm trong khờ dại

Hương tóc giấu vào nắng trải

Anh tìm hạt nắng chiều phai

 

Em giấu mùa xuân nồng nàn

Để làm hành trang phía trước

Lẩn thẩn anh như gã ngốc

Đi tìm mùa xuân xa rồi

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền