2- TNL- Chùm Thơ Của Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Thưởng Nguyệt Lê

 

 

 

CHIỀU MỘNG 

 

Hương Giang trầm mặc úp mây trời

Phượng vĩ đu cành níu nắng rơi

Ai thả hồn thơ trôi lãng đãng

Cho chiều tím nhớ chạnh lòng khơi.

 

CÒN ĐÂY KỶ NIỆM 

 

Thuyền lười khoả nước vớt trăng trôi

Bến cũ chiều nay vắng bóng rồi

Nhìn ánh tà dương thương kỷ niệm

Mai về chốn nọ khó phai phôi…!

 

ThươngNguyệtLê

Dec 29. 2022 USA

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền