1- NB- Đất Quê (Thơ) Nguyễn Bằng (VN)

 

 Nguyễn Bằng

 

 

ĐẤT QUÊ

 

Mình về níu giữ đất quê

Sợ êm mảnh phận bỏ bê mảnh đời

Hối tìm nẽo cánh diều rơi

Ngày xa còn lại một thời lãng du.

 

Thân từng lột xác ao tù

Vương mang quên cả lời ru ngọt lành 

Nhuốm đời từ thuở còn xanh

Trượt mây ngã gió mỏng manh bước đà.

 

Cuối đời ta lại hoàn ta

Dẫu chê đất bạc vẫn là đất quê.

 

             Nguyễn Bằng, 03/01/2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền