1- NK- Vọng Cố Nhân (Thơ) Nhan Khởi (VN)

 

Nhan Khởi

 

 

VỌNG CỐ NHÂN

 

Khẽ lướt con thuyền ngắm áng mây

Lênh đênh rẽ sóng đợi từng ngày

Bao mùa lá rụng tình ve vẩy

Mấy bận Trăng tàn dạ lắt lay !...

 

Ta đã nhớ thầm ! ta nhớ ai !

Mà nghe bóng chiếc cả đêm dài

Sương rơi từng giọt sương rơi mãi

Lỡ hẹn duyên đầu chạnh úa phai !...

 

Người ở phương nào ! người có hay !

Có nghe sầu rụng phủ canh chầy

Đông lùa buốt giá lòng khơi dậy

Đêm vắng ưu buồn nhỏ lệ cay !...

 

Ai đã buông thề ! ai mảy may !

Tình chao thệ rũ héo Trang Đài

Vô tình rớt mộng trôi thềm ái

Duyên bạc sắc màu duyên đã bay !...

 

Sao nỡ xa dần ! Sao đổi thay !

Chiều vơi loang lổ rã tim này

Lá vàng lãng đãng lìa nơi ấy

Hiu hắt ôm sầu mộng lá lay !...

 

Cà Mau. 14/01/23. Nhan khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền