1- HV- Táo Về Trời (Thơ) Hồng Vân (VN)

 

Hồng Vân

 

 

 

TÁO VỀ TRỜI

 

Hăm ba tháng chạp Táo về trời

Lướt dặm băng ngàn Táo dạo chơi

Vất vả quanh năm nơi góc bếp

Gian nan suốt tháng, cảnh trần đời...

Bao người khấn vái, còn khô cổ

Lắm kẻ van xin...chẳng cạn lời

Biết phải tâu sao cùng Thượng đế...?

"Dân nghèo khổ lắm ngọc hoàng ơi !"

 

14/1/2023

( 23 tháng chạp )

HV

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền